Bệnh viện Quân Dân Y tỉnh Cà Mau

0
2477

Đường đi đến BV Quân Dân Y

BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y TỈNH CÀ MAU

Địa chỉ: Số: đường Trần Văn Thời, K4, P6, TP. Cà Mau
Điện thoại: 0780 3835 597

Thành lập năm 2009, Bệnh viện trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau.

Kết hợp quân – dân y là một đặc thù của y tế Việt Nam, thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ, tình đoàn kết quân – dân trong việc chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân. Mô hình này đã và đang khẳng định vai trò trong thực tiễn. Tạo ra thế trận y tế vững mạnh.

Hằng năm, Bệnh viện Quân Dân y Cà Mau đã điều trị bệnh cho cán bộ, chiến sĩ, các đối tượng chính sách và thân nhân cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang 13.600 ca, hỗ trợ thuốc điều trị cho cán bộ sĩ quan, khám bệnh giúp dân, xây dựng nhà đồng đội và hỗ trợ tiền thuốc cho các đối tượng chính sách, gia đình nghèo gần 270 triệu đồng.

GỬI PHẢN HỒI