Thanh Tra tỉnh Cà Mau

0
418

Đường đến Thanh Tra tỉnh cà Mau

THANH TRA TỈNH CÀ MAU

Địa chỉ: Số 01, đường Huyền Trân Công Chúa, khóm 8, Phường 5, Thành phố Cà Mau.

Điện thoại + Fax: 0780.3.830263

Đường dây nóng: 07803 669911

Email: thanhtratinh@camau.gov.vn

BAN LÃNH ĐẠO:

Chánh Thanh tra:

– Ông: Huỳnh Quốc Hoàng – ĐT: 0918 112137.

Phó Chánh thanh tra:

  1. Ông: Huỳnh Việt Ân -ĐT: 0919 525363
  2. Ông Cao Việt Bắc – ĐT: 0913 893488

GỬI PHẢN HỒI